• Sürdürülebilir çevre için TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini uygulayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemek,
  • Yasal şartlar, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizden gelen diğer şartlar çerçevesinde uyum yükümlüklerimizi yerine getirmek, çalışanlar ile çevre hassasiyetimizin devamı için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Her bir faaliyet aşamasında oluşabilecek atık miktarlarını, kaynak tüketimimizi izleyerek mali ve teknik destek ile kaynağında azaltmak ve geri kazanma konusunda çalışmalar yapmak, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerini çevreye mümkün olan en az zarar verecek şekilde yerine getirmek, enerji kaynaklarını ve oluşabilecek kaçakları yönetmek,
  • Çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve proaktif katılımlarını sağlamak,
  • Kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmak, iklim değişikliğinin azaltımı ve değişikliklerine uyum sağlamak,
  • Tesislerimizi ve gelecek yatırımları enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlamak,
  • Doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak çevreye verilen zararı en az düzeye indirmek,
  • Çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmek,

Çevre Yönetimini Ürünlerimiz ile Nasıl Sağlarsınız?

ESEN ürünleri çevre dostu yapısı sayesinde, çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi sunar. ESEN ekibi, her bir aşamada atık miktarını göz önünde bulundurarak, kaynak tüketimini sürekli olarak izler, çevreye mümkün olduğunca zarar verilmez ve kalıcı çözümlerle çevre kirliliğinin önüne geçer.