Esen Plastik San ve Tic. A.Ş. -1976 yılında plastikten mamül borular üretmek için kurulmuştur.

Esen Plastik, üretim ve diğer tüm faaliyetlerini, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde ki toplam 130.000 metrekarelik tesislerinde sürdürmektedir. Esen Plastik, gelişmiş üretim teknolojileri ve pazarın talepleri doğrultusunda ürün yelpazesine yenileri ekleyerek piyasada öncü olmaya devam etmektedir. Gelişen üretim teknolojilerine yatırım yapan ve üretimine uygulayan Esen Plastik A.Ş. 200.000 tonu aşan üretim kapasitesiyle, 600 işçi, mühendis ve çalışanı ile Türkiye genelinde 20.000 kişiye istihdam yaratmıştır.

Kalite Politikalarımız

 • Müşterilerimizin tüm gereksinimlerini ve geçerli standart özelliklerini karşılayan ürün ve hizmetleri zaman çizelgelerine göre sunmak, alt yapı çözümleri sağlayıcısı olmak,
 • Süreçlerimizde mükemmellik ilkesiyle müşteri memnuniyetini sağlayarak müşterilerimizle uzun vadeli çalışmak,
 • En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu, memnuniyetini ve sürekli gelişimini ön planda tutarak verimli ilişkiler sürdürmek, olumlu bir çalışma ortamı sağlamak ve Esen Plastik ailesinin bir parçası olduklarını hissettirmek,
 •  Kaynakların etkin kullanımı ile plastik sektöründeki pazar payımızı yurt içi ve yurt dışında arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Öncelikle ülkemiz ile birlikte tüm dünya altyapısını “ESEN” kılmak,
 • Rekabetçi fiyatlarımız ve üstün kaliteli ürün ve hizmetimizle sektördeki yeniliklerin lideri olmak,
 • Katma değeri yüksek ürün portföyümüzü güncelleyerek eşsiz çözümler sunmak,
 • Suyun, günümüzdeki önemini bilen yapımızla tasarruflu taşıma yöntemleri geliştirmek; suyun sağlıklı ulaşımını sağlayarak insan sağlığını korumak,
 • Verilerin aktarımı ve sürekli iletişimin etkin ve sürdürülebilir olması için benzersiz müşteri anlayışımızla fiberoptik kablolarını korumak, iletişim alt yapısını iyileştirmek,
 • Doğalgaz dağıtımında güvenli, dayanıklı ve etkin bir yol sağlamak; teknoloji ve malzeme bakımından doğalgaz taşıma sektörüne yüksek kalite anlayışı ve yenilikler kazandırmak,
 • Kanalizasyon alt yapısında iyileştirme çalışmalarımızla maliyetten, zamandan, işçilikten tasarruf etmek ile birlikte çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kamu yararına sosyal fayda sağlamak,
 • Alt yapı sistemlerinde teknolojik gelişmelerle modernizasyon çalışmalarımızla izlenebilirliği sağlamak,
 • Üründe ve hizmette kalite bilincini yerleştirmek, her alanda önce kaliteyi sağlama geleneneğine sahip olmak,
 • Müşterilerimize tam ve doğru hizmet vermek amacı ile tedarikçi firmalarla birlikte sürekli gelişmeyi hedeflemek ve bu vizyona sahip tedarikçi firmalarla çalışmak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine ve şikayetlerine etkin bir şekilde ulaşmaya olanak sağlayacak platformları sürekli geliştirmek, geri bildirimleri düzenli bir şekilde değerlendirmek ve çözüme yönelik faaliyetler üretmek,
 • Sektörde, dünyadaki teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve potansiyel ihtiyaç ve taleplere yönelik proaktif davranmak.
 • İşimizin her aşamasında ulusal ve uluslararası kalite standartlarını sağlamak ve işimizi bağlayan kanun ve kurallara uymak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm süreçlerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Sürekli gelişim için eğitimleri arttırmak, çalışanlarda farkındalık oluşturmak ve bunların tabana yayılması ile kurumsal kültürün oluşmasını sağlamak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerinin, tüm kademelerde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Risk odaklı yaklaşım ve sıfır hata felsefesi ile hataları oluşmadan önleyerek ve yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alarak, kuruluşumuzun performansını sürekli iyileştirmek.
 • Tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesini hedeflemek,
 • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak; sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemek ve uygulamak,
 • Yasal ve diğer şartlar çerçevesinde çalışma ortamlarını iyileştirmek ve tehlikeleri belirlemek,
 • Sürdürülebilir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak, etkinliğini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
 • Çalışan ekip desteği ile uygunsuzlukların hızlı ve etkin şekilde kapatılarak “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için alt işveren ve yüklenici firmaların alanımızda, güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve sağlatmak,
 • Çalışanlara mesleki ve Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vererek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak,
 • İnsan sağlığına duyarlı ürün ve hizmet üretmek,
 • Sürdürülebilir çevre için TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini uygulayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemek,
 • Yasal şartlar, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizden gelen diğer şartlar çerçevesinde uyum yükümlüklerimizi yerine getirmek, çalışanlar ile çevre hassasiyetimizin devamı için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Her bir faaliyet aşamasında oluşabilecek atık miktarlarını, kaynak tüketimimizi izleyerek mali ve teknik destek ile kaynağında azaltmak ve geri kazanma konusunda çalışmalar yapmak, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerini çevreye mümkün olan en az zarar verecek şekilde yerine getirmek, enerji kaynaklarını ve oluşabilecek kaçakları yönetmek,
 • Çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve proaktif katılımlarını sağlamak,
 • Kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmak, iklim değişikliğinin azaltımı ve değişikliklerine uyum sağlamak,
 • Tesislerimizi ve gelecek yatırımları enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlamak,
 • Doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak çevreye verilen zararı en az düzeye indirmek,
 • Çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmek,
 • İş süreçlerimize bağlı varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumumuzun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla; TS ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak standardın gerektirdiği dokümantasyonu oluşturmak, uygulamaların sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında uyulması gereken tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, sözleşmelere uymak,
 • İş süreçlerimize yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirmek,
 • Bilgi güvenliği açısından da sektörümüzde örnek bir kuruluş olmayı hedefleyerek, var gücümüzle çalışmak,
 • Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
 • Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve tekrarlamalarını engellemek adına gerekli aksiyonları almak,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve gelişimini sağlamak,
 • Laboratuvar hizmetlerimizde, ilgili yasal şartlara ve tüm diğer belirlenmiş akreditasyon şaartlarına uygun olarak sürdürmek ve bu hizmet anlayışından ödün vermemek,
 • Tüm test hizmetlerimizi yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ilk defada ve en kısa sürede gerçekleştirmek,
 • Müşterilere ait gizli, kişisel ve ticari bilgileri, rapor test sonuçları ve tescilli haklarını korumak, güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmamak,Verilen hizmetlerde ve faaliyetlerde personeline herhangi bir idari, ticari, mali ve teknik etki veya baskılarda kesinlikle bulunmamak ve test hizmetlerinde müşteri sonuçlarını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmemek,
 • Deneyleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmak,
 • Çalışanların Kalite Yönetim Sistem dokümanlarını öğrenmelerini, politikamıza ve prosedürlerimize uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
 • Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımını ve eğitimini sağlamak,
 • Laboratuvar Kalite Yönetim Sisteminin işlemesinde olası riskleri tespit edip düzeltici faaliyet uygulamak,
 • Müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmek,
 • Ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak,
 • Laboratuvarımızın itibarını, saygınlığını korumak, yükseltmek ve güvenirliliğini devamlı kılmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
Sertifikalar