Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji yönetimi genel olarak hem çevresel hem de ekonomik gereksinimleri karşılamak adına bir kuruluştaki enerji kullanımının proaktif, organize ve sistematik olarak yönetimi şeklinde tanımlanabilir. Tüm endüstrilerde, işletme maliyetlerini azaltmanın bir yolu olarak enerji yönetimi modelleri ile karşılaşılabilir. Belirli gereksinimler ve uygulamalar açısından sektöre göre farklılık gösteren bu modeller, çoğunlukla aşağıdaki adımları içerir;

  • Enerji verilerini toplamak ve enerji üretimini ölçmek
  • Enerji tasarrufu için yapılabilecekleri belirlemek
  • Gösterilen ilerleme ve iyileştirmeyi izlemek