Balık çiftlikleri günümüzde çok önemli bir yere sahiptir.

Tarihi M.Ö 1000’in öncesine dayanan ve Çin’de başlayan Balık Çiftlikleri, aynı zamanda tarihteki ilk polikültür biçiminin geliştirilmesidir. Balık Çiftlikleri Avrupa’da ilk olarak Antik Roma’da başlamıştır. 19’uncu yüzyılda ise endüstriyelleşme ile ortaya çıkan çevre kirliliği sonrası balık popülasyonunun azalması ile insanlar balık çiftliklerini geliştirmeye odaklandılar ve balık çiftlikleri üzerine yapılan araştırmalar ile pek çok farklı konuda uzmanlaştılar. 20’nci yüzyılda daha hafif, daha dayanıklı ve daha ucuz yapı malzemeleri sayesinde balık çiftlikleri yaygınlaştı ve günümüzde hala en hızlı büyüyen üretim sektörlerinden birisidir.

Bugün balık çiftliklerinde korozyona ve darbeye dayanıklı polietilen ürünlerin kullanılması esastır. Balık Çiftlikleri için kullanılan malzeme yalnızca yüksek kaliteli değil aynı zamanda piyasadaki en iyi ürünlerden olmalıdır. Boruların kalitesi hem bu sistemin sağlamlığı açısından, hem de farklı balık türlerinin kültürlenebilmesi için önemlidir. ESEN PE 100 boruları yüksek güneş dayanımı ve yoğunluğu sudan düşük olması sebebi ile kullanılmaktadır. Ayrıca PE 100 herhangi bir risk taşımaz ve yetiştirilen balık türlerine zarar vermez.

Geçmişten günümüze hala önemini koruyan Balık Çiftlikleri için ESEN güvenli ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. ESEN ürünleri ile balık çiftliklerindeki canlıların güvenliğini sağlama alın!

Balık Çiftlikleri için Ürünlerimizi Keşfedin