HDPE Koruge Boru Nedir?

İnsanların tarımla birlikte kentleşme ve yerleşik hayata geçme süreci ile alt yapı sistemi ihtiyacı tarihteki yerini almaya başlamıştır. Bu ihtiyaç sonrası insanoğlu açık kanallar ve kil borularla yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon sularını uzaklaştırma konusunda ilk adımlarını atmıştır. Günümüze kadar süre gelen süreçte de farklı boru tip ve yöntemleri geliştirilmiş, bu gelişmeler neticesinde günümüzün altyapı sistemleri oluşturulmuştur.

Geçmişten günümüze gelen süreçte gelişen ve büyüyen kent nüfusları alt yapı ihtiyacının katlanarak artmasına sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu durum karşısında da devletler alt yapı yatırımlarına daha fazla önem vermeye başlayarak, alt yapı yatırımlarında günlük ihtiyacının karşılamasından daha çok, uzun yıllar hizmet verebilecek altyapı projeleri geliştirmeye başlamışlardır.

Altyapı yatırımlarında özellikle kanalizasyon ve atık su alt yapıları tüm dünyanın üzerinde titizlikle durulması gereken bir hal almıştır. Hanelerden ve işletmelerden gelen kirli suların kayıpsız olarak doğaya karışmadan arıtma tesislerine ulaştırılması toplum sağlığı, çevre temizliği için en önemli konuların başında gelmelidir. Bu sebeple kanalizasyon, atık su, yağmursuyu altyapı projeleri hazırlanırken kullanılacak boru seçimi en önemli noktadır. Alt yapı projelerinde kullanılacak borunun dayanım, mukavemet, sızdırmazlık gibi özelliklerinin yanında mali açıdan da yapım, bakım, işletme ömrü de göz önünde bulundurulmalıdır.

Cazibeli akışın var olduğu kanalizasyon, atık su ve yağmur suyu hatlarında beklenen; yüksek akış performansı, dış yük direnci, uzun çalışma ömrü, kimyasallara dayanım, kolay bakım, sızdırmazlık gibi özelliklerin yanında daha birçok farklı özelliğe sahip olan ESEN HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları; uzun yıllardır yüksek kalite anlayışı ile hizmetini sürdürmektedir.

HDPE Koruge Boru ve Ek Parçalarının Özellikleri ve Avantajları

 • Polietilen ham maddenin molekül yapısı nedeniyle esneme yeteneği fazladır.
 • Kaburgalı gövde yapısı ile ağır toprak ve trafik yüklerine karşı dirençlidir.
 • Deprem ve toprak kayması gibi yer hareketlerine uyum sağlar, deforme olmaz.
 • Ani yük şokları karşısında yükleri absorbe eder ve tekrar eski formuna döner. (Kalıcı deformasyon sınırı %7,5’e kadar çıkabilmektedir.)
 • Arazi şekline uyum sağlar.
 • Çatlama ve darbe direnci yüksektir.
 • Muflu ve manşonlu birleştirmelerde kullanılan; TS EN 681 Standardına uygun üretilen contalarla birleştirme yapılır ve contalar boru ömrü boyunca sızdırma yapmaz.
 • Contalı yapısı ile Atık suların yer altı sularına ve toprağa karışmasını, aynı şekilde dışarıdan gelecek yer altı sularının boru içine girişini engeller.
 • Muflu/Manşon ve conta ile hızlı birleştirme ve döşeme olanağı sağlar. Özellikle Şehir içi şantiyelerinde ve inşaat sezonunun kısa olduğu bölgelerde kullanımı avantajlıdır.
 • Düşük sıcaklıklarda ve olumsuz hava koşullarında sorunsuz bağlantı gerçekleştirilir.
 • Birleştirme için uzmanlaşmaya ve ağır ekipmana ihtiyaç yoktur.
 • Birleştirme sonrası ya da tamir öncesi kamera ile içeriden kontrol yapılmasına uygundur.
 • Beton Menhol ve Baca uygulamalarında boru çapına uygun adaptörlerle kullanıma uygundur.
 • Muflu borular standart olarak 6 mt üretilir, mufsuz borular, manşonlu birleştirmeye uygun olarak talebe göre istenilen boylarda üretime olanak tanır.
 • Düşük sürtünme katsayısı ve iç yüzey pürüzsüzlüğü yüksek akışkanlık sağlar
 • İç yüzey pürüzsüzlüğü ayrıca katı partiküllerin yapışmasını engeller; tortu ve birikinti yapmayarak, borunun iç çapında daralma, tıkanma gibi sıkıntılara sebep olmaz.
 • Yüksek debilerde dahi düşük çaptaki borular düzgün ve kontrollü bir akış sağlar.
 • Asit buharı, yüksek konsantrasyonlu tuzlar gibi katı ve sıvı atıkların çıkardığı asit buharının boru cidarında korozyon etkisi görülmez.
 • Kimyasalların depolanması ve transferinde de kullanılabilir.
 • HDPE’den üretildikleri için yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
 • Kimyasalların karşı yüksek direnci ile kimyasal atıkların uzaklaştırılmasından tercih edilir.
 • 50 yıllık çalışma ömrü ile uzun yıllar hizmet verir.
 • Kırılmaz, delinmez, çatlamaz. Bu sebeple de yer altı sularının ve toprağın kirlenmesine engel olurlar.
 • Hafif ve esnek oluşu sebebi ile daha az iş makinesi kuvveti ile döşenirler.
 • Contalı yöntemle birleştirildiği için elektrik, kaynak makinesi, yapıştırıcı gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz.
 • Yüksek basınçlı su püskürtme yöntemi ile temizlenmeye uygundur.
 • Zorunlu olarak değişim ve/veya tamir durumunda sadece ilgili bölge ek parçalarla tamir edilebilir.
 • Uygulamada ürün fire ve zayiyatı asgari seviyededir.
 • Pürüzsüz iç yapısı sayesinde akışkana çok az direnç uygular. Bu sebeple iç yüzeyde tortu birikimi olmaz.
 • Aşırı ani yüklerde kırılma yapmaz, esneyerek yükü absorbe eder.
 • Ağaç kökleri ve kemirgenler zarar veremez.
 • Elastik yapısı ile deprem vb. toprak hareketlerinden etkilenmez, sistem devre dışı kalmaz.
 • Teleskopik istiflenmeye uygundur.

Kalite Belgeleri ve Sertifikalar